fundacjafaktu.plStrona g?ówna

fundacjafaktu.pl Profile

fundacjafaktu.pl

Title:Strona g?ówna

Description:Strona g?ówna Historia Fundacji. Poznaj nas lepiej. Start O fundacji Nasze zasady Komu pomagamy Chc? pomóc Szukam pomocy Sprawozdania Start O fundacji Nasze zasady Komu pomagamy Chc? pomóc Szukam pomo

Keywords:

Discover fundacjafaktu.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

fundacjafaktu.pl Information

Website / Domain: fundacjafaktu.pl
Website IP Address: 213.180.141.188
Domain DNS Server: ns2.axelspringer.pl,ns1.axelspringer.pl,ns3.axelspringer.pl

fundacjafaktu.pl Rank

Alexa Rank: 18848926
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

fundacjafaktu.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,022
Daily Revenue: $16
Monthly Revenue: $495
Yearly Revenue: $6,022
Daily Unique Visitors: 1,518
Monthly Unique Visitors: 45,540
Yearly Unique Visitors: 554,070

fundacjafaktu.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html;charset=utf-8
Date Mon, 20 Nov 2017 01:15:39 GMT
Server nginx-accelerator

fundacjafaktu.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

fundacjafaktu.pl Similar Website

Domain WebSite Title
finpol.com.pl Strona g?ówna :: Strona g?ówna
bajkarumia.pl Strona g?ówna - Strona g?ówna
projektinwestor.pl Strona G?ówna Strona G?ówna
klubsuzuki.pl Strona g?ówna Strona g?ówna
strzelcekrzyz.com.pl STRONA G?óWNA PARAFII STRONA G?óWNA
agencjapzukielce.pl Strona WWW - Strona g?ówna
ezmiany.pl Strona WWW - Strona g?ówna
commu.pl Strona g?ówna - Strona CU
restauracjabombaj.pl Strona WWW - Strona g?ówna
kapter.pl Strona WWW - Strona g?ówna
sklep-mysliwski-los.pl Strona WWW - Strona g?ówna
marcinkowice.com Strona G?ówna - Strona Marcinkowic
ifr-pan.edu.pl Strona g?ówna ? Strona IFR
suszec.pl Strona g?ówna - suszec.pl
tymbark.pl Strona g?ówna - tymbark.pl
ninateka.pl Strona g?ówna - NINATEKA
wieliczka.eu Strona g?ówna - wieliczka.eu
arr.gov.pl Strona g?ówna
msmzrzeszeni.pl Strona G?ówna

fundacjafaktu.pl Traffic Sources Chart

fundacjafaktu.pl Alexa Rank History Chart

fundacjafaktu.pl aleax

fundacjafaktu.pl Html To Plain Text

Strona g?ówna Historia Fundacji. Poznaj nas lepiej. Start O fundacji Nasze zasady Komu pomagamy Chc? pomóc Szukam pomocy Sprawozdania Start O fundacji Nasze zasady Komu pomagamy Chc? pomóc Szukam pomocy Sprawozdania Micha? ?yje dzi?ki mi?o?ci pradziadków Albina (64 l.) i Jan (68 l.) Baziakowie z Witkowa ?l?skiego (woj. dolno?l?skie) adoptowali Micha?ka chorego na pora?enie mózgowe zaraz po urodzeniu. Nie by?oby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, ?e pań... To by? najszcz??liwszy Dzień Ojca! Sebastian, Marek i Pawe? zrobiliby wszystko dla swoich niepe?nosprawnych dzieci. Na Dzień Ojca ka?dy z nich prosi? o to samo – pomoc chorej córce lub synowi. Ich marzenia si? spe?ni? - przeka?emy samo... Galeria wideo: Prawdziwy Dzień Ojca: Pragn? by Lenka zacz??a chodzi?! Prawdziwy Dzień Ojca: niech Dawidek stanie na w?asnych nogach! Prawdziwy Dzień Ojca: niech Paulinka pojedzie z tat? na leczenie! Prawdziwy Dzień Matki: Dzi?ki Wam zebrali?my 24 tysi?ce z?otych! Prawdziwy Dzień Matki: Wojtek mo?e lepiej chodzi?! Pomó?my! Prawdziwy Dzień Matki: chora Patrycja chce odci??y? mam?! Prawdziwy Dzień Matki: Ola prosi o pomoc dla swej córeczki! Prawdziwy Dzień Matki: podarujmy pani Oldze leczenie dla jej synka! Prawdziwy Dzień Matki: ratuj?c Kam? uszcz??liwimy jej mam? Monik?! Chora Gabrysia mówi dzi?ki komputerowi od Was! Pomagamy Natalce: anio?ku, dostaniesz od nas protez? r?czki! Natalka Daszkiewicz (1 l.) z Chorzowa to pi?kny anio?ek! Który, cho? urodzi? si? bez lewej r?czki, nie zostanie bez pomocy! Fundacja Faktu prosi o SMS-y, bo one pozwol? kupi? malutkiej protez?! Pomó?my dzieciom razem z Tomaszem Gollobem Inauguracji PGE Ekstraligi w Grudzi?dzu b?dzie towarzyszy? wa?ne wydarzenie. Tomasz Gollob przeka?e cz??? dochodu ze swojej ksi??ki ?Testament Diab?a” na diagnostyk? i leczenie dzieci z autyzmem. Mist... Dominika Kulczyk zaprasza dzieci do wspólnego pomagania Warto by? dobrym cz?owiekiem. Powiedzmy to i poka?my naszym dzieciom! Dominika Kulczyk cz?sto podkre?la, ?e tak du?o pozytywnych warto?ci przekaza? jej Tato. Teraz ona jest mam? i dobrze wie, ?e wra?l... Ola ju? si? leczy! Dzi?ki Wam! Podczas grudniowego koncertu ?Serce dla Dzieci” w TVP1 zebrali?my ponad 1,6 mln z?otych dla podopiecznych Fundacji Faktu. Jednym z nich jest Ola Gadajska (16 l.) z Radomia, któr? teraz odwiedzili?my. ... Pomó?my braciom odzyska? zdrowie po wypadku Emil z Nowego Tomy?la (6 l.) rós? jako zdrowy ch?opiec zapatrzony w starszego brata Marcela (8 l.), kiedy jego dzieciństwo przerwa? straszliwy wypadek. Jako dwulatek ch?opiec omal si? nie utopi?. 30-m... Brawo! Tosia wreszcie pójdzie sama! 9-letnia Tosia Kochańska z Bydgoszczy by?a jednym z tych dzieci, dla których odby? si? koncert charytatywny. 7 grudnia gwiazdy polskiej estrady za?piewa?y dla chorych maluchów, podopiecznych Fundacji ... Mi?osz tylko z nami zrobi kolejny krok! Mi?osza ze wsi Zalesie na Podkarpaciu (9 l.) idzie przez ?ycie z szerokim u?miechem, cho? to, co prze?y? zwali?oby z nóg niejednego. Ten ch?opiec to ?ywy dowód na to, ?e cuda si? zdarzaj?. Ale zamiast... To Wy odmienili?cie ?ycie tego ch?opca! Dzi?ki ogromnej ?yczliwo?ci czytelników Faktu i telewidzów TVP1, Kamil Turek (8 l.) z Radomia ju? ?miga na nowym wózku wartym 8 tys. z?otych. Odwiedzili?my Kamila i jego rodziców. Teraz ch?opiec mo?e ... Pomó?my ma?ej Lence, która ma raka! W ?yciu Lenki z Ustronia Morskiego (3,5 r.) by?o wiele bólu, a jednak ta dziewczynka potrafi si? pi?knie u?miecha?. Jej przysz?o?? te? jest niepewna, czeka j? wiele wysi?ku, bez ludzkiej pomocy jej lo... Ju? dzi? na Narodowym mecz dla Basi! Razem z Fundacj? Faktu wspierajcie 12-letni? niewidom? ?y?wiark?! Basia Gogowska z Gdańska (12 l.) to dziewczynka niezwyk?a. Nie widzi, prawie nie s?yszy, ale niewiele sobie robi ze swej niepe?nospraw... ?Serce dla Dzieci” ju? pomaga bohaterom koncertu! Zebrali?my ponad 1,5 mln z?otych! Ju? wiemy, bo mamy pierwsze wyliczenia, a Wasze wp?aty nadal do nas sp?ywaj?! Zebrali?my do tej pory ponad 1,5 miliona z?otych, dzi?ki którym mo?emy walczy? o zdrowie ósemki ma?ych bohaterów naszego g... Wys?ali?cie prawie pó? miliona SMS-ów, by pomóc dzieciom! To by? niezwykle wzruszaj?cy koncert. Dzieci, które na co dzień walcz? z nieuleczalnymi chorobami mog?y cho? na chwil? zapomnie? o zmaganiach z niepe?nosprawno?ci?. Wszystko dzi?ki gwiazdom, które za?... Dzi? o godz. 20:25 w TVP1 koncert ?Serce dla Dzieci”! O?mioro dzieci i o?miu ambasadorów ?Serca dla Dzieci”. W imieniu ma?ych podopiecznych prosz? Was, ?eby?cie dzi? zasiedli przed telewizorami i razem z nami walczyli o zdrowie ci??ko chorych maluchów. G... Monika Kuszyńska za?piewa dla Oliwiera! Na zaproszenie Moniki Kuszyńskiej jej ?ódzkie studio nagraniowe odwiedzi? Oliwier Bajur. Miejsce pracy wokalistki okaza?o si? dla ch?opca wspania?ym placem zabaw. Na pocz?tku nie?mia?o si? rozgl?da?,... Magda Steczkowska walczy o 8-letni? Weronik?! - Bardzo si? ciesz?, ?e mog?am pozna? Weronik?. Ju? dawno tyle si? nie u?mia?am, co z ni? dzisiaj. Do tego jest ?wietn? nauczycielk?, nauczy?a mnie kilku liter w alfabecie Braille’a - mówi?a Magda Ste... 7 grudnia gwiazda za?piewa dla Mi?osza! Ma?gorzata Walewska, ?piewaczka, która na co dzień odwiedza najwi?ksze teatry operowe ?wiata przyjecha?a z wizyt? do maleńkiej wsi pod Suwa?kami. Spotka?a si? tam z 12-letnim Mi?oszem. To dla niego wy... Wspólnie z zespo?em IRA prosimy o SMS-y dla Oli! IRA za?piewa?a specjalnie dla 16-letniej Oli z Radomia. Na razie tylko akustycznie, w sali prób, ale ju? 7 grudnia muzycy wyst?pi? dla niej w telewizji podczas koncertu ?Serce dla Dzieci” (start o 20:... Pomó?my Golcom walczy? o Julk?! ?ukasz i Pawe? Golcowie, s?ynni bracia z Milówki, przyjechali z wa?n? wizyt? do dziewczynki z s?siedniej wsi Ujso?y. U niej w domu, jak to Golcowie, du?o i pi?knie ?piewali. O?mioletnia Julia Lach, kt... Natalia Szroeder i Liber zostali ambasadorami ma?ej Tosi! - Zawsze widywa?am ich w telewizji, a tym razem pojawili si? u mnie w domu. Siedzieli?my i ?piewali?my razem piosenki – cieszy si? Tosia Kochańska z Bydgoszczy. Gwiazdy estrady Natalia Szroeder i Libe... Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski dla Sebastiana! - Dzień dobry, mam dla ciebie niespodziank? – powiedzia?a na powitanie pi?kna aktorka Tamara Arciuch. W duecie z Bartkiem Kasprzykowskim odwiedzili w Ursusie ci??ko chorego ch?opca, 6-letniego Sebasti... Andrzej Piaseczny walczy o zdrowie 8-latka - Cz?sto si? smuc?, bywam zamy?lony, ale Kamil zarazi? mnie rado?ci?. To ma?y cz?owiek, który wyro?nie na wielkiego cz?owieka - mówi Andrzej Piaseczny wyra?nie poruszony po spotkaniu z Kamilem Turkiem... Wielki koncert ?Serce dla Dzieci” ju? 7 grudnia! To ju? drugi raz! Za pierwszym Fundacja Faktu dzi?ki SMS-om zebra?a 1,6 mln z? i dzi?ki temu pomóc mog?a ponad 200 ci??ko chorym dzieciom, który potrzebne jest od zaraz specjalistyczne, bardzo drogie ... Pomó?my Gabrysi i Michalince w ich trudnym ?yciu Dwie bardzo chore dziewczynki - Gabrysia i Michalinka – b?d? od dzi? bardziej radosne. Wszystko dzi?ki Waszym SMS-om i wp?atom na Fundacj? Faktu. A ju? wkrótce wielki koncert charytatywny ?Serce dla D... Radek nie ma nóg od urodzenia. Wzruszaj?ce s?owa ch?opca Pani Aleksandra Baran wychowuje w?asne dzieci i prowadzi rodzin? zast?pcz?. Opiekuje si? ci??ko chorym Radkiem, który nie ma nóg i porusza si? na wózku. Pani Ola pracuje ca?? dob?. Nie wyobra?a sobie,... Pomagacie Nadii i Ewie walczy? z chorob? Ju? 7 grudnia w TVP 1 na ?ywo koncert, podczas którego podzi?kujemy wszystkim, którzy przez ca?y rok ratowali chore dzieci, wysy?aj?c charytatywne SMS--y. Poznajcie dzi? dwie ma?e podopieczne Fundacji... 14-letni Micha? przeszed? 40 operacji! Micha? ma zaledwie 14 lat i cho? bardzo cierpi, nie przestaje si? u?miecha?. Nastolatek choruje na wrodzon? ?amliwo?? ko?ci. Przeszed? ju? oko?o czterdziestu operacji, które polega?y na wszczepianiu m... Dali?cie oddech Kubusiowi 2-letni Kubu? Zawada ze Szlembarka dusi si? w?asn? ?lin?. Ka?dy jego oddech to wysi?ek i ryzyko. Dlatego prawdziwym zbawieniem jest pomoc, której mu udzielili?cie dzi?ki SMS-om charytatywnym. Dop?acil... Natalka ma guza, Niku? nie oddycha?. B?dzie pomoc To Wy, nasi Czytelnicy, codziennie ratujecie chore dzieci. Bo program Fundacji Faktu ?Serce dla Dzieci” dzi?ki Waszym wp?atom ma wielk? si?? uzdrawiania ?wiata. Kolejna dwójka naszych bohaterów dostan... Ratunek dla dzieci przyszed? dzi?ki Wam! Ratujecie ci??ko chore dzieci! Dzi?ki charytatywnym SMS-om, które stale wysy?acie, coraz wi?cej maluchów i ich rodzin ma szans? na lepsze ?ycie. 11-letnia Karolinka Zeman ma ju? dzi?ki Wam brakuj?ce 5... Matka chorego ch?opca: mam tylko Kub? U 7-miesi?cznego Kubusia stwierdzono zespó? niedorozwoju lewego serca. Lekarze szybko przeprowadzili operacj?, by ch?opiec móg? normalnie ?y?. Niestety w kilka dni po drugiej operacji dosz?o u Kuby do... Teraz poradzisz sobie Karolinko! My marzymy, by mie? samochód, a Karolina marzy, by wreszcie usi??? o w?asnych si?ach. Jak?e cz?sto nie chce si? nam ruszy? z miejsca, a Karolina za jeden samodzielny krok odda?aby wszystko. Dlatego to... Majeczka dzielnie walczy, by chodzi?! Maja ?aczek ma 6 lat i szans? na to, ?e jej ?ycie b?dzie troch? ?atwiejsze. Tak? szans? dali?cie jej Wy, bo dzi?ki charytatywnym SMS--om w programie ?Serce dla Dzieci” Fundacja Faktu op?aci?a swej pod... Twój SMS uratuje dziecko! Dla 10-letniej Gabrysi cho? jeden samodzielny krok, to b?dzie prawdziwe osi?gni?cie. Dziewczynka tak wiele schorzeń, ?e jej ?ycie sta?o si? ci?g?? walk? o cho? chwil? bez cierpienia. To Wy, dzi?ki cha... Dzi?ki Wam Eryk mówi oczami! Wyobra?cie sobie, jakie to przera?aj?ce, gdy kto? chce, ale nie mo?e porozumie? si? z najbli?szymi. Gdy ci najbli?si nie rozumiej?, czego w danej chwili chcemy. Tak ?y? 13-letni Eryk z Mrowina cierpi?... Zuzieńko, oby Ci? teraz mniej bola?o! Bo bola?o j? od zawsze. Od urodzenia. Nie r?czka, czy nó?ka, ale wszystko. Jakby j? polewali wrz?c? wod?. Epidermolysis Bullosa, czyli wrodzone p?cherzowe oddzielanie si? naskórka, posta? dystroficzna... Uratowali?cie oddech ma?ej Zosi Zosieńka le?y sobie spokojnie, a jej oddech wreszcie jest miarowy. Zawdzi?cza to Wam i Waszej hojno?ci w programie Serce Dla Dzieci. Dzi?ki funduszom, które zebrali?my podczas grudniowego koncertu w T... Dali?cie Nikoli 10 miesi?cy leczenia! We wrze?niu skończy 9 lat. To 9 lat rozpaczliwej walki o to, co nam wszystkim przychodzi bez wysi?ku. Ma?a Nikolka jest tak ci??ko chora, ?e codziennie musi mie? specjalne zabiegi. Od Was, dzi?ki prog... Gabrysia dzi?kuje za pomoc Przyjdzie taki dzień kiedy pojedziemy z Gabrysi? na spacer i b?d? mog?a trzyma? moj? "gwiazd?" za r?k? i razem b?dziemy sobie spacerowa? - mówi mama 12 -letniej Gabrysi. To Wy dali?cie nadziej? tej ro... Ratujecie malutk? Michelle z Pleszewa! Wielka rado?? i nadzieja dzi?ki Wam i Waszym wielkim sercom. W grudniu podczas koncertu ?Serce dla Dzieci” w TVP1 zebrali?my gigantyczn? kowt? dla podopiecznych Fundacji Faktu. Pomogli?my ju? ósemce g... Wasza pomoc trafi?a do dzieci W grudniu w trakcie wielkiego koncertu charytatywnego ?Serce dla Dzieci” TVP1 i wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska, które poprzez Fundacj? Faktu ratuje chore dzieci, uda?o nam si? zebra? ponad 1... Dzi?kujemy za prawie 2 miliony z? dla chorych dzieci! ?zy wzruszenia i u?miechy rado?ci towarzyszy?y wszystkim uczestnikom koncertu charytatywnego "Serce Dla Dzieci". Mali podopieczni Fundacji Faktu obecni na koncercie nie kryli emocji, a ich ambasadorzy... Ludzie pomogli chorym dzieciom! TVP1 i Ringier Axel Springer Polska za pomoc? Fundacji Faktu zorganizowa?y koncert charytatywny pt. ?Serce dla Dzieci”, który wspar?o wyj?tkowo du?o polskich gwiazd. Wszystkie przyby?y 15 grudnia na k... Pectus: Chcemy dawa? s?ońce potrzebuj?cym Charytatywny koncert "Serce dla dzieci" TVP1 i wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska rozpocz?? wyst?p zespo?u Pectus. Panowie rodzinnie – niezmiennie – w??czyli si? w pomoc dla chorych dzieci. Tu? ... Gwiazdy na gali Fundacji Faktu. One mia?y Serce dla Dzieci TVP1 i Fundacja Faktu zorganizowa?y koncert charytatywny ?Serce dla Dzieci”. To kolejna edycja akcji, w której niesiemy pomoc wielu chorym dzieciom i ich rodzinom. W tym roku przedsi?wzi?cie ?Serce dl... Cugowski: Jest szansa, by wsta? z wózka inwalidzkiego Zespó? Bracia równie? w??czy? si? w akcj? pomocy chorym dzieciom i wraz z fundacj? Faktu wy?piewa? im szans? na popraw? warunków ?ycia. Niezwyk?y koncert charytatywny w warszawskim Teatrze Dramatyczny... Tak wygl?daj? prawdziwi bohaterowie W poniedzia?ek 15 grudnia odby?a si? gala fundacji Serce dla Dzieci i Fundacji Faktu. Dzi?ki transmisji TVP 1 i Czytelnikom Faktu zebrali?my ponad 250 tysi?cy z?otych. Gal? poprowadzili Krzysztof Ziem... W redakcji Faktu rusza call center Wielki Koncert Charytatywny pod patronatem prezydenckiej pary ju? dzi?! Tymczasem w naszej redakcji uruchamiamy call center, gdzie wolontariusze b?d? przyjmowa? wasze telefony i smsy na rzecz chorych ... Para Prezydencka napisa?a list o naszym koncercie! – Mamy dzi? szans? pokaza?, ?e nie s? same – w ten sposób Anna i Bronis?aw Komorowscy namawiaj? Polaków do tego, by podczas charytatywnego koncertu pomogli dzieciom. Pierwsza Para patronuje "Sercu dla... Walczymy o zdrowie chorych dzieci Gdzie? ko?o nas toczy si? w?a?nie walka o zdrowie chorego dziecka. Ono ma swoje imi? i swoje marzenia. Odnajd?my je, zbierzmy si? razem i pokonajmy z?y los. Wspólnie mo?emy wszystko! Kamil przez raka straci? stop?. Pomó?my mu znów chodzi?! Kocha pi?k? no?n?, ci?gle si? u?miecha i nigdy si? nie poddaje! Mowa o 12-letnim Kamilu Pochopieniu z Suchej Beskidzkiej, który w swoim krótkim ?yciu wycierpia? wi?cej ni? wi?kszo?? doros?ych. Mia? gu... Pomó?my Gosi ?atwiej si? porusza?! 17-letnia Ma?gosia Pilińska tańczy?a w zespole, uczy?a si? gra? na keyboardzie, nawet strzela?a w Bractwie Kurkowym. Niestety choroba okaza?a si? bezwzgl?dna. Podopieczna Fundacji Faktu cierpi na prze... Dajmy Adrianowi ca?y rok leczenia! 19-letni Adrian Rypiński lubi ogl?da? mecze i gra? na laptopie. To nieliczne rozrywki, z których mo?e korzysta? samodzielnie na co dzień. Od dziecka choruje na post?puj?cy zanik mi??ni typu Duchenne’a... Ratujmy Kub?, zanim straci wzrok! 9-letni Kuba Potkański zaczyna traci? wzrok… Mama póki jeszcze mo?na, chce nauczy? syna korzystania z komputera. Ten ch?opiec z Gorzowa Wielkopolskiego nie ogl?da bajek, uwielbia za to teleturnieje, z... Pomó?my Bartkowi wsta? z wózka! Bartek (11 l.) to ch?opiec o prawie nigdy nie gasn?cym u?miechu i zawsze promiennych oczach. Nie ma jednak w ?yciu tak ?atwo jak jego rówie?nicy. Urodzi? si? z dzieci?cym pora?eniem mózgowym czteroko... Pomó?my Micha?owi stan?? na nogi! Ma zaledwie 14 lat i ogromn? odwag?. Micha? Matulka, cho? bardzo cierpi, nie przestaje si? u?miecha?. Ch?opiec choruje na wrodzon? ?amliwo?? ko?ci. Ten podopieczny Fundacji Faktu wprost oczarowa? Patr... Artyku?y: Wys?ali?cie prawie pó? miliona SMS-ów, by pomóc dzieciom! To by? niezwykle wzruszaj?cy koncert. Dzieci, które na co dzień walcz? z nieuleczalnymi chorobami mo... Dzi? o godz. 20:25 w TVP1 koncert ?Serce dla Dzieci”! O?mioro dzieci i o?miu ambasadorów ?Serca dla Dzieci”. W imieniu ma?ych podopiecznych prosz? Was, ?e... Monika Kuszyńska za?piewa dla Oliwiera! Na zaproszenie Moniki Kuszyńskiej jej ?ódzkie studio nagraniowe odwiedzi? Oliwier Bajur. Miejsce pr... Magda Steczkowska walczy o 8-letni? Weronik?! - Bardzo si? ciesz?, ?e mog?am pozna? Weronik?. Ju? dawno tyle si? nie u?mia?am, co z ni? dzisiaj. D... 7 grudnia gwiazda za?piewa dla Mi?osza! Ma?gorzata Walewska, ?piewaczka, która na co dzień odwiedza najwi?ksze teatry operowe ?wiata przyjec... Wspólnie z zespo?em IRA prosimy o SMS-y dla Oli! IRA za?piewa?a specjalnie dla 16-letniej Oli z Radomia. Na razie tylko akustycznie, w sali prób, ale... Pomó?my Golcom walczy? o Julk?! ?ukasz i Pawe? Golcowie, s?ynni bracia z Milówki, przyjechali z wa?n? wizyt? do dziewczynki z s?sied... Natalia Szroeder i Liber zostali ambasadorami ma?ej Tosi! - Zawsze widywa?am ich w telewizji, a tym razem pojawili si? u mnie w domu. Siedzieli?my i ?piewali?... Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski dla Sebastiana! - Dzień dobry, mam dla ciebie niespodziank? – powiedzia?a na powitanie pi?kna aktorka Tamara Arciuch... Andrzej Piaseczny walczy o zdrowie 8-latka - Cz?sto si? smuc?, bywam zamy?lony, ale Kamil zarazi? mnie rado?ci?. To ma?y cz?owiek, który wyro?n... Wielki koncert ?Serce dla Dzieci” ju? 7 grudnia! To ju? drugi raz! Za pierwszym Fundacja Faktu dzi?ki SMS-om zebra?a 1,6 mln z? i dzi?ki temu pomóc m... 14-letni Micha? przeszed? 40 operacji! Micha? ma zaledwie 14 lat i cho? bardzo cierpi, nie przestaje si? u?miecha?. Nastolatek choruje na w... Radek nie ma nóg od urodzenia. Wzruszaj?ce s?owa ch?opca Pani Aleksandra Baran wychowuje w?asne dzieci i prowadzi rodzin? zast?pcz?. Opiekuje si? ci??ko chor... Matka chorego ch?opca: mam tylko Kub? U 7-miesi?cznego Kubusia stwierdzono zespó? niedorozwoju lewego serca. Lekarze szybko przeprowadzili... Kontakt Cookies ? 2015 Ringier Alex Springer Polska

fundacjafaktu.pl Whois

Domain Name: FUNDACJAFAKTU.PL